Tusen takk til Kjartan Thormodsæter for en inspirerende presentasjon om suksesskriterier for god lederutvikling i virksomheten, og ikke minst en grundig gjennomgang av hvordan du kan gjennomføre en god behovsanalyse. Dette var dagens tema i HR-nettverket. Med tillatelse fra Kjartan gjengir jeg noen tips her:

Før du planlegger ledertrening i virksomheten er det viktig å gjennomføre en god behovsanalyse. Dette gjelder helt uavhengig av om dere gjennomfører treningen med interne ressurser eller leier inn eksterne konsulenter. Den ideelle behovsanalysen involverer både lederne selv, deres ansatte og øverste ledergruppe, og den må selvsagt også ta høyde for fremtidige kompetansebehov basert virksomhetens strategi.

Når du skal involvere ledere og ansatte i behovsanalysen er det lurt å gjøre et godt stykke grunnarbeid fra HR sin side først. Kjartan anbefaler å bryte ned mulige utviklingstiltak i konkrete kompetanseområder (kategorier), og deretter definere konkret og ønsket lederatferd innenfor hver kategori. Når du har konkretisert de aktuelle arbeidsområdene, kan du gjøre en spørreundersøkelse der både lederne selv, deres ansatte og ledergruppen kan stemme over hva som er viktigst.

Dette gir deg nyttig innsikt som kan være til god hjelp når du skal bestille lederutvikling eller sette opp en årsplan med kompetansetiltak for lederne i din virksomhet. Ikke glem å involvere andre fagområder i organisasjonen når du lager ledernes kompetanseplan. Du kan få verdifulle innspill fra andre enheter, og lederne trenger gjerne opplæring i alt fra budsjett og rapportering, til HMS, personvern og sikkerhet. Din viktigste oppgave som HR-leder er å samle inn data om hva som er viktig og nødvendig lederkompetanse i din virksomhet, slik at dere kan prioritere godt, før du setter i gang med læringsdesign eller bestiller eksterne ressurser til å gjennomføre lederutviklingsprogram. Vær spesielt oppmerksom på at dere skal beholde kompetansen internt etter at konsulentene har reist, så tenk intern involvering fra starten i et sånt utviklingsløp.

God lederutvikling!

Siste nettverksmøter fra HR-nettverket

Coaching

Quiet Quitting

Mangfold og inkludering

Digital læring handler ikke om å flytte fysiske klasseromskurs til digital plattform. Det er så utrolig mye mer enn det.

#HR tar pulsen

En klassisk fallgruve i digitaliseringsprosesser er at vi undervurderer behovet for systematisk arbeid med endringsledelse.

Tema for høstens nettverksmøter

Onsdag 20. april var det tillit som sto på agendaen da Katrine Bekkevold presenterte for HR-nettverket.