Digital læring

Digital læring handler ikke om å flytte fysiske klasseromskurs til digital plattform. Det er så utrolig mye mer enn det.

En klassisk fallgruve

En klassisk fallgruve i digitaliseringsprosesser er at vi undervurderer behovet for systematisk arbeid med endringsledelse.

Bygge tillit i organisasjoner – hva handler det egentlig om?

Onsdag 20. april var det tillit som sto på agendaen da Katrine Bekkevold presenterte for HR-nettverket.

Rekrutteringspolicy

Leadership and Self-deception

«The Great Resignation»