Les mer om våre

Kompetansenettverk

I Leonda tilbyr vi et raust og inkluderende kompetansefelleskap for deg som er opptatt av å holde deg faglig oppdatert

Les mer om våre

Kompetansenettverk

I Leonda tilbyr vi et raust og inkluderende kompetansefelleskap for deg som er opptatt av å holde deg faglig oppdatert

Digitalt

HR-nettverk

Et faglig og inkluderende felleskap der vi jobber med temaer som HR-strategi, Employer Branding, nyansettelser, medarbeiderundersøkelser, digitalisering, smidige arbeidsprosesser, jobbengasjement, kompetanseplanlegging, konflikthåndtering, lederutvikling og mye annet spennende.

For deg som er øverste HR-leder i en virksomhet, jobber som HR Business Partner eller HR rådgiver eller har en rådgiver-/spesialistrolle innenfor HR-faget.

Hybrid

People & Culture

Hybrid

People & Culture

Våren 2024 lanserer vi et nytt hybrid nettverk for deg som er HR-leder i en virksomhet og inviterer til tre fysiske og tre digitale møter i løpet av et år. Et forretningsorientert nettverk som handler om den strategiske delen av HR-faget.

Passer for deg som har en rolle som øverste HR-leder i en virksomhet, HR Business Partner, rådgiver eller internkonsulent med en strategisk HR-rolle, og selvsagt for deg som har en definert rolle med ansvar for People & Culture.

Våren 2024 lanserer vi et nytt hybrid nettverk for deg som er HR-leder i en virksomhet og inviterer til tre fysiske og tre digitale møter i løpet av et år. Et forretningsorientert nettverk som handler om den strategiske delen av HR-faget.

Passer for deg som har en rolle som øverste HR-leder i en virksomhet, HR Business Partner, rådgiver eller internkonsulent med en strategisk HR-rolle, og selvsagt for deg som har en definert rolle med ansvar for People & Culture.

Digitalt

Learning & Development

I L&D-nettverket diskuterer vi temaer som kompetansestrategi, kompetansemobilisering, nye trender og ny teknologi, digitalisering og AI, opplæring og onboarding, ledertrening, læringsdesign, hvordan få effekt av læringstiltak, samspill med ledere og fagspesialister, og mye, mye mer. Hold deg oppdatert på de nyeste trendene innenfor ditt fagfelt og få en unik innsikt i hvordan kompetansearbeidet foregår i andre virksomheter.

Nettverket passer perfekt for deg som er leder for kompetanseutvikling i en virksomhet, internkonsulent eller jobber som rådgiver/ spesialist innenfor læring og utvikling.

Hybrid

Lederutviklingsnettverk

Hybrid

Lederutvikling

Våren 2024 lanserer vi et nytt hybrid nettverk for deg som jobber med lederutvikling. Her vil vi dukke ned i alt fra behovsanalyse, til læringsdesign, formidling, struktur, innhold, hvordan integrere lederutviklingen i det daglige arbeidet og hvordan måle effekt av læringstiltak. Vi diskuterer også ledelse som fag og dukker ned i teori og praksis og ser på den nyeste forskningen på fagfeltet.

Passer for deg som er HR-leder med ansvar for lederopplæring, ledertrening og lederutvikling, eller for deg som er intern konsulent med oppgaver innenfor organisasjons- eller lederutvikling.

Våren 2024 lanserer vi et nytt hybrid nettverk for deg som jobber med lederutvikling. Her vil vi dukke ned i alt fra behovsanalyse, til læringsdesign, formidling, struktur, innhold, hvordan integrere lederutviklingen i det daglige arbeidet og hvordan måle effekt av læringstiltak. Vi diskuterer også ledelse som fag og dukker ned i teori og praksis og ser på den nyeste forskningen på fagfeltet.

Passer for deg som er HR-leder med ansvar for lederopplæring, ledertrening og lederutvikling, eller for deg som er intern konsulent med oppgaver innenfor organisasjons- eller lederutvikling.

Fysisk

Organisasjons- og lederutvikling

For deg som jobber med organisasjons- og lederutvikling i en virksomhet. Bli med i en liten gruppe og ta del i spennende samtaler på aktuelle temaer som ledelse og lederutvikling, coaching, endringsarbeid, kultur, organisasjonsdesign og strategisk HR-arbeid.

Passer for deg som er HR-leder med spesiell fokus på strategisk HR-arbeid, eller deg som jobber som intern eller ekstern konsulent med spisskompetanse innenfor organisasjons- eller lederutvikling.

Digitalt

HR- og L&D-nettverket er digitale nettverk. Her møtes man på Teams hver måned, og det er totalt 10 møter i året.

Enkelt og effektiv for deg som har lang reisevei eller en hektisk hverdag, der du ønsker å spare reisetid.

Opptak fra alle møter i medlemsportalen.

Hybrid

Vi har to hybride nettverk i Leonda, lederutviklingsnettverket og det nye People & Culture-nettverket.

I et hybrid nettverk får du 3 fysiske halvdagssamlinger i Oslo og 3 digitale Teamsmøter på 90 minutter.

Det er maks 30 deltakere i disse nettverkene.

Fysisk

Vårt eneste fysiske nettverk er for deg som jobber med organisasjons- og lederutvikling.

OU-nettverket ble etablert høsten 2023 og har pr dato 20 medlemmer, kun 4 ledige plasser.

Nettverket for deg som foretrekker og møtes på ordentlig.

Jeanine Førland

People Analytics & HR Advisor, Politihøgskolen

«Jeg har fått enormt utbytte av Leonda nettverket, og vil anbefale alle som søker et kompetanserikt og spennende kontaktnett/nettverk å hoppe ut i det og bli med oss på reisen! Fra første intromøte følte jeg meg velkommen, i et interaktivt og spennende miljø. Hvert møte er forskjellig, med diverse temaer og oppsett, som gjør at man aldri helt vet hva dagen vil bringe, som skaper en ordentlig boost i hverdagen.

Gruppen er et flott knippe av dyktige, kunnskapsrike og inspirerende mennesker- alle med forskjellig bakgrunn og erfaring så diskusjoner og tankeutveksling sitter lett. Som den eneste HR BP i min bedrift lokalt så kan hverdagen være nokså ensom. Det har ikke vært mange å sparre eller dele tanker, gleder og utfordringer med. Men etter jeg ble med på Leonda nettverket har jeg fått alt dette og mye mer.

Møtene er inkluderende og positive, og jeg går alltid fra et møte med en ny tanke, en spennende refleksjon og har lært noe nytt. Dette både for min egen profesjonelle og private utvikling, og ideer jeg kan videreføre i min bedrift. Leonda nettverket kom inn i livet mitt på helt rett tidspunkt, og kan simpelthen bare anbefales det på det varmeste. Bli med, og opplev selv alt det spennende vi gjør, lærer og deler»

Ann Iren Torgersen

Kompetanseutvikler HR, Fretex AS

Ann Iren Torgersen

Kompetanseutvikler HR, Fretex AS

«Jeg er så heldig å få være med i Leonda Nettverket både innenfor HR og L&D. I begge fagfeltene møter jeg kloke, reflekterte og faglig nysgjerrige mennesker. Delingskulturen er stor, og Anne Lise er skikkelig god på å hente frem den gode kompetansen hos oss som er med i nettverket.

For meg har det vært viktig å være en del av et levende fagmiljø innenfor mitt arbeidsområde som er lederutvikling. I en liten HR stab kan det være utfordrende å følge med i alt det som skjer innenfor dette viktige fagfeltet. Det at Anne Lise følger med på nyutvikling og henter inn dyktige og dedikerte ressurspersoner til nettverksmøter er lærerikt og utviklende. I møtene er det satt opp tid til refleksjon i etterkant av faglige innlegg. For meg betyr det et større læringsutbytte. I tillegg til nettverksmøter inviterer Anne Lise til webinarer innenfor ulike aktuelle tema. Nettverket er min kilde til inspirasjon og utvikling i hverdagen som kompetanseutvikler for ledere i min organisasjon.»

«Jeg er så heldig å få være med i Leonda Nettverket både innenfor HR og L&D. I begge fagfeltene møter jeg kloke, reflekterte og faglig nysgjerrige mennesker. Delingskulturen er stor, og Anne Lise er skikkelig god på å hente frem den gode kompetansen hos oss som er med i nettverket.

For meg har det vært viktig å være en del av et levende fagmiljø innenfor mitt arbeidsområde som er lederutvikling. I en liten HR stab kan det være utfordrende å følge med i alt det som skjer innenfor dette viktige fagfeltet. Det at Anne Lise følger med på nyutvikling og henter inn dyktige og dedikerte ressurspersoner til nettverksmøter er lærerikt og utviklende. I møtene er det satt opp tid til refleksjon i etterkant av faglige innlegg. For meg betyr det et større læringsutbytte. I tillegg til nettverksmøter inviterer Anne Lise til webinarer innenfor ulike aktuelle tema. Nettverket er min kilde til inspirasjon og utvikling i hverdagen som kompetanseutvikler for ledere i min organisasjon.»

Eveline Ekeli

Fagansvarlig kompetanseutvikling, Statsbygg

«Som medlem av Leonda L&D-nettverket har jeg en fantastisk mulighet til å utvikle meg både personlig og profesjonelt. Gjennom Leonda får jeg tilgang til en unik plattform der L&D-fagfolk som meg samles, deler kunnskap og lærer av hverandres erfaringer. Medlemsbasen er mangfoldig og gir en unik mulighet til å knytte bånd med talentfulle L&D-entusiaster fra ulike bransjer.

Jeg får kontinuerlig læring gjennom varierte arrangementer, workshops og webinarer. Gjennom tilgang på ledende bransjeeskperter, dyktige foredragsholdere og faglige diskusjoner, får jeg innsikt i de nyeste trendene og beste praksis innen L&D-feltet. Formen er interaktiv, og vi diskuterer og reflekterer rundt problemstillingene slik at vi går ut fra enhver sesjon med noe håndfast vi kan bruke i våre respektive arbeidskontekster. Gjennom plattformen og utveksling med andre medlemmer, får jeg tilgang til ressurser og verktøy som jeg kan bruke i mine interne L&D-initiativer. Gjennom nettverket har jeg også fått veiledning gjennom utfordrende situasjoner og fått verdifulle karriereråd som har hjulpet meg til å ta karrieresteg og til å utforske nye muligheter.

Dette nettverket har utvidet horisontene mine, gir meg stadig nye muligheter og er en uvurderlig kilde til støtte i min faglige reise. I tillegg er det jo en stabel med herlige mennesker som jeg både kan diskutere med og ikke minst le masse med. Det er alltid hyggelig å treffe nettverket, digitalt som fysisk. Jeg oppfordrer alle L&D-entusiaster til å bli med og oppleve det samme!»

Pia Bernt

HR Direktør, Unilabs

Pia Bernt

HR Direktør, Unilabs

«Jeg er veldig glad for at jeg har funnet nettverket. Det er først og fremst en arena for faglig påfyll, og det er spennende at vi har en så stor bredde av temaer på møtene. Men det aller beste er egentlig fellesskapet og den tilgangen jeg har til andre som jobber med det samme som meg. Det er en stor vilje til å dele av sin kunnskap, og jeg synes det er hyggelig å kunne hjelpe andre.

Jeg liker også godt at det er både digitale og fysiske møter. De digitale møtene er lavterskel og enkelt å delta på, mens de fysiske møtene gir oss mulighet til å bli ordentlig kjent og bygge tettere relasjoner. Jeg kommer til å prioritere å være med i nettverket i fremtiden uansett om arbeidsgiver dekker det eller ei, fordi det gir meg så mye. Og jeg anbefaler nettverket på det varmeste til andre som ønsker å være med i et inkluderende faglig fellesskap.»

«Jeg er veldig glad for at jeg har funnet nettverket. Det er først og fremst en arena for faglig påfyll, og det er spennende at vi har en så stor bredde av temaer på møtene. Men det aller beste er egentlig fellesskapet og den tilgangen jeg har til andre som jobber med det samme som meg. Det er en stor vilje til å dele av sin kunnskap, og jeg synes det er hyggelig å kunne hjelpe andre.

Jeg liker også godt at det er både digitale og fysiske møter. De digitale møtene er lavterskel og enkelt å delta på, mens de fysiske møtene gir oss mulighet til å bli ordentlig kjent og bygge tettere relasjoner. Jeg kommer til å prioritere å være med i nettverket i fremtiden uansett om arbeidsgiver dekker det eller ei, fordi det gir meg så mye. Og jeg anbefaler nettverket på det varmeste til andre som ønsker å være med i et inkluderende faglig fellesskap.»

Ingvild Kolstad Dimmen

HR-rådgiver, Fjordkraft

«Gjennom HR-nettverket leder Anne Lise en kompetent og sulten gjeng på en meget bra måte. Kvaliteten på og utbyttet av møtene er imponerende nok like bra, enten det er fysiske samlinger eller digitale møter. Hun er strukturert med tanke på innhold og gjennomføring. Hun er en dyktig fasilitator og har tung faglig kompetanse og spennende erfaring å bidra med.

Anne Lise har som leder av flere HR-nettverk jeg har deltatt i gjort meg til en bedre HR rådgiver. Hun klarer kunsten å stadig finne nye relevante tema eller praktiske eksempler. Deltagelse i nettverket er en glimrende arena for å få faglig påfyll, lære av andres erfaring og få jobbet med utfordringer i egen rolle, hvor de andre kan komme med innspill, forslag og være en heiagjeng. Anne Lise sin raushet smitter over på alle som deltar. Hun spiller oss gode. I en travel hverdag har jeg enda til gode å tenke at et nettverksmøte ikke var verdt tiden. Jeg anbefaler det på det varmeste.»