Medlemsmøtene bygger på nettverket sine egne ønsker og ideer, og en gang i halvåret eller en gang i året er det tid for kreativt samspill der vi diskuterer neste halvårs møteplan.

Det var godt oppmøte og mange kreative innspill på juni-møtet og basert på deltakernes innspill satte vi møteplan for høsten som ble publisert i august.

Siste nettverksmøter fra HR-nettverket