Tusen takk til Ann-Cathrin Eidval for flott presentasjon av deres konsepter for leder-medarbeidersamtaler på dagens møte i HR-nettverket.

Slike samtaler er viktig for både ledere og medarbeidere, men det er ulikt akkurat hva slags samtaler, hvordan de gjennomføres, hyppighet og innhold som fungerer best. Forankring i virksomhetenes mål og planer, og ikke minst i ledelsen, er dermed veldig viktig.

Under gruppediskusjoner tok blant annet erfaringsdeling mht. hva slags samtaler, hyppighet, trening og konsepter som har blitt brukt hos de ulike plass. Utrolig mye å hente hos de forskjellige virksomhetene og det er alltid en glede å lære av hverandre!

Spennende og også høre om trening av ledere, forventningssamtalen og målkvadranten.

Takk for fint møte.

Siste nettverksmøter fra HR-nettverket

Coaching

Quiet Quitting

Mangfold og inkludering

Digital læring handler ikke om å flytte fysiske klasseromskurs til digital plattform. Det er så utrolig mye mer enn det.

#HR tar pulsen

En klassisk fallgruve i digitaliseringsprosesser er at vi undervurderer behovet for systematisk arbeid med endringsledelse.

Tema for høstens nettverksmøter

Onsdag 20. april var det tillit som sto på agendaen da Katrine Bekkevold presenterte for HR-nettverket.