Takk til Tove Kaiku for en spennende presentasjon knyttet til dagens tema om Coaching! Tove er Director HR Nordics at Statkraft.

Dette var første nettverksmøte etter påske og det var gode innspill i Facebookgruppen, samt flere innspill, som satte dagsorden for et så spennende tema som coaching. Det ble lagt opp til litt teori og mye praktisk trening – etter ønske fra gruppen. Hele 28 deltok i den første delen, og mange ble også med under gruppeaktiviteten.

Agendaen var som følger:

– Introduksjon til coaching

– Praktisk trening i smågrupper

– Oppsummering fra trening

Hver enkelt i nettverket ble oppfordret i forkant til å ha med en liten problemstilling fra sin egen hverdag til praktisk trening, gjerne noe som den enkelte står i her og nå, som det kunne være nyttig å få hjelp til ved å høre andres perspektiver gjennom coachende spørsmål. Det kunne være en konkret case med en personalsak, en leder som ikke fungerer, en HR-prosess som skal igangsettes – mao noe som er relevant å snakke om i denne settingen.

Det var et stort engasjement i gruppene og tiden strakk ikke helt til mht. 10 minutters coachingtrening, men det var mange nyttige tips å få med seg på veien og som kan tas med videre i både små og store, men komplekse problemstillinger.

– Tips om litteratur: Edgar H. Schein; Helping – How to offer, give, and receive help

Takk for et flott møte!

Siste nettverksmøter fra HR-nettverket

Coaching

Quiet Quitting

Mangfold og inkludering

Digital læring handler ikke om å flytte fysiske klasseromskurs til digital plattform. Det er så utrolig mye mer enn det.

#HR tar pulsen

En klassisk fallgruve i digitaliseringsprosesser er at vi undervurderer behovet for systematisk arbeid med endringsledelse.

Tema for høstens nettverksmøter

Onsdag 20. april var det tillit som sto på agendaen da Katrine Bekkevold presenterte for HR-nettverket.