Tusen takk til Ellen Jorunn Bergem, som er leder av Employer branding og rekruttering i OBOS.

Ellen Jorunn dro oss gjennom en spennende reise knyttet til hvordan de jobber med dette i OBOS, og at formålet har vært å gå fra å fremstå som en ganske traust og trygg merkevare til en mer spennende, attraktiv og nyskapende arbeidsgiver.

Hun la vekt på at det er viktig å definere hva man mener med begrepet employer branding og har lagt dette til grunn: «Vi definerer employer branding som pakken av funksjonelle, økonomiske og psykologiske fordeler som tilbys ved ansettelse og er identifisert i selskapet.»

Hovedrollen til employer branding er å gi et helhetlig rammeverk for ledelsen, for å forenkle og fokusere prioriteringer, øke produktiviteten og forbedre rekruttering, redusere retention og øke engasjement. I likhet med god markedsføring er dette en grunnleggende tilnærming til måten folk ledes, lyttes til og involveres på. «Det er en måte å jobbe på som vil vare i det uendelige»- Simon Barrow and Tim Ambler 1996.

Employer branding er et rammeverk for HR og formidler om at det er viktig å ha et godt samarbeid med Markedsføring/Kommunikasjon og å ha rollene tydelig plassert. Employer branding kan sees på som et maraton (det krever langsiktig arbeid, tydelig på hvem som er målgruppene over tid) og Rekruttering som en sprint (et behov som skal dekkes her og nå ved ledige stillinger, andre målgrupper).

OBOS jobber etter en overordnet Employer branding strategi, de har et årshjul og en innholdsplan for ulike aktiviteter og ansvaret for å følge opp ligger til et tverrfaglig team. I gruppearbeidet fikk vi følgende spørsmål til diskusjon

 Hvem «eier» employer branding hos dere?

 Hvordan fungerer samarbeidet med Mar/Kom? (Evt hva kan dere gjøre for å få til dette?)

 Hvor bevisste er dere på hva som er langsiktig employer branding og hva som er rekrutteringsmarkedsføring?

 Hvem er målgruppen for employer branding hos dere?

 Hvilke employer branding aktiviteter gjør dere gjennom året i dag?

 Hvor bevisste er dere på deres etterlatte inntrykk/medarbeiderløfte – og evt hvordan brukes det?

Det var gode diskusjoner og entusiasme for temaet.

Siste nettverksmøter fra HR-nettverket

Coaching

Quiet Quitting

Mangfold og inkludering

Digital læring handler ikke om å flytte fysiske klasseromskurs til digital plattform. Det er så utrolig mye mer enn det.

#HR tar pulsen

En klassisk fallgruve i digitaliseringsprosesser er at vi undervurderer behovet for systematisk arbeid med endringsledelse.

Tema for høstens nettverksmøter

Onsdag 20. april var det tillit som sto på agendaen da Katrine Bekkevold presenterte for HR-nettverket.