Anne Lise Heide, leder av LEONDA AS, presenterte i dette nettverksmøtet blant annet ulike lederutviklingsprogrammer og problemstillinger rundt lederutvikling. Hun snakket om alt fra innhold til behovsanalyse, læringsdesign og hva som skal til for å få slike utviklingstiltak til å resultere i effekten man ønsker. Det var en spennende presentasjon med konkrete eksempler på ulike programmer og break-out sessions.

På spørsmål om hva lederrollen er, så er dette noen eksempler fra deltakerne:

– Gi ledere verktøykassen til å håndtere dagligdagse utfordringer, stå i rollen, motivere

– Forbedre trivsel/mental helse til ansatte

– Egenutvikling – bli bedre på å lede/motivere

– Operasjonalisere lederprinsipper i organisasjonen, få leder ombord i disse

– Å trygge folk i rollen som leder

– Bygge kultur, en felles retning

Anne Lise presenterte også noen ulike typer lederutviklingsprogram, med ulike suksessfaktorer,
innhold, treninger og varighet.

1. Tradisjonelt lederutviklingsprogram – fysiske samlinger

2. Lederutviklingsprogram med løpende ledergruppeinvolvering

3. Praksisnært lederutviklingsprogram med digitale moduler

Uansett kan det legges vekt på å forstå lederrollen, og Anne Lise gav noen eksempler på
øvelser med dilemmatrening og en tegneøvelse som kan gi innsikt i implisitte lederteorier.

I gruppearbeidet hadde vi gode diskusjoner rundt følgende:
HVORDAN FÅ DEN EFFEKTEN DU ØNSKER:

Tre ting som avgjør:
Forholdet ved

– Lederutviklingsprogrammet

– Deltakerne

– Organisasjonen

Anne Lises trakk til slutt frem noen tips om litteratur som er verd å merke seg:

Susanne Gjerde, Ledere og ledere i utvikling (Refleksjon for problemløsning og innsikt
og nytenking

Jan Ketil Arnulf, Hva er ledelse

Takk for et fint møte!

Siste nettverksmøter fra HR-nettverket

Coaching

Quiet Quitting

Mangfold og inkludering

Digital læring handler ikke om å flytte fysiske klasseromskurs til digital plattform. Det er så utrolig mye mer enn det.

#HR tar pulsen

En klassisk fallgruve i digitaliseringsprosesser er at vi undervurderer behovet for systematisk arbeid med endringsledelse.

Tema for høstens nettverksmøter

Onsdag 20. april var det tillit som sto på agendaen da Katrine Bekkevold presenterte for HR-nettverket.