Takk til Marit Vinnes, rådgiver for opplæring og kompetanseutvikling i Norges Handelshøyskole (NHH), som hadde en svært interessant og spennende presentasjon knyttet til Talentutvikling.

Vi fikk høre om arbeidet for en felles talentutvikling strategi og en handlingsplan for Engage.EU – European University. Et samarbeidsprosjekt for 9 universiteter, der det overordnede målet er å gi europeiske borgere ferdighetene og kompetansen som behøves for å møte de store samfunnsutfordringene. Det var spennende å høre om hele prosessen og metodikken som ble benyttet.

For eksempel var det viktig å starte med følgende:

– Hvor er vi?

– Hvor ønsker vi å gå?

– Hvilke hindringer ser vi få å komme dit?

– Hvilke prinsipper og handlinger kan hjelpe oss til å komme rundt disse hindringene?

Den største utfordringen i arbeidet var anerkjennelsen av ulikhetene mellom partner, forskjellige institusjoner, forskjellige arbeidsmiljøer som det opereres i, forskjellige kulturer og tradisjoner og forskjellige HR praksiser og regelverk. Resultatet ble imidlertid en flott strategi, med ulike aktiviteter for de to målgruppene «supportstaff» og «academic staff» (en vanlig måte å dele inn de ansatte på i akademia), og det er nå arbeidet starter med implementering.

I gruppearbeidet ble vi bedt om å utveksle erfaringer med talentutvikling. Det ble mye engasjement i gruppearbeidet i møtet, og det er mye å lære av hverandres erfaringer mht. både hva man legger i et talentutviklingsprogram og hvordan dette praktiseres i ulike organisasjoner.

Takk for et flott møte!

Siste nettverksmøter fra L&D-nettverket