Tusen takk til Lene Eikeland for en flott presentasjon om hvordan arbeide mer smidig og agilt en organisasjon, og hvordan dette henger sammen med kontinuerlig læring og en lærende kultur.

I dette møtet fikk deltakerne innblikk i Posten & Bring sitt arbeid med smidig-metodikk og utvikling av interne smidigcoacher, og vi fikk de hvordan de kobler dette arbeidet sammen med sine mål om å bli en mer lærende organisasjon.

Spennende arbeid som inspirerte mange deltakere. Vi ble særlig nysgjerrig på dette med posten sine interne smidigcoacher og hvordan man kan jobbe smartere med interne forbedringsprosesser når menneskene i organisasjonen lærer seg prosessfasilitering og coachingmetodikk.

Siste nettverksmøter fra L&D-nettverket