Hvordan lykkes med å modernisere fysiske klasseromskurs som er veldig satt i dag, fra fysisk til digital læring/ blandet læring:

Takk til Siri Blindheim, kommunikasjonstrener i Mestringspilotene, og som tok oss gjennom reisen hun og samarbeidspartneren i Mestringspilotene startet på da pandemien gjorde sitt inntog og de ikke kunne holde fysiske kurs.

En utrolig reise mht. overgangen til å bruke digitale plattformer, og hvordan hun har lykkes med å modernisere fysiske klasseromskurs til digital læring/blandet læring.

Vi fikk innblikk i hvordan hun gjorde det, hva hun lærte underveis, hva som fungerte bra og hva som var læringspunktene.

Anne Lise Heide delte hvordan de gikk fra fysisk til digital læring hos Sector Alarm i sin tid. Hvilke vurderinger de gjorde, hvilke verktøy som ble benyttet og hvordan det fungerte.

I gruppearbeidet fikk vi følgende spørsmål til diskusjon:

– Hva slags strategier folk bruker for å avgjøre om et kurs bør være fysisk, digitalt eller blandet? Digitalisering har mange fordeler, men også ulemper.

– Er det noen som har gjort noe lurt for å legge en strategi for modernisering/digitalisering av egen kursportefølje?

– Pedagogikken rundt hvordan man bør lage digitale kurs kombinert med interaktivitet i et LMS.

Her var det mange gode diskusjoner, og ulike praksiser, og mange spennende perspektiver som kom frem.

Siste nettverksmøter fra L&D-nettverket