I dette møtet fikk deltakerne unik innsikt i hvordan Aker BP jobber med lederutvikling.

Verden står for tiden midt opp i en global energiomveltning, hvor gass- og oljeselskapet Aker BP befinner seg sentralt i dette. De har store og ambisiøse mål, men for dem så er det «folket», altså de ansatte, som er de viktigste ressursene de har og som dermed alltid skal gå foran. Selskapet har gjennom mange år levende erfart hvordan effektiv og relasjonell personalledelse både gir verdi og effekt, og at dette derfor er en av de viktigste oppgavene lederne har.

Gjennom møtet fortalte Cathrine Strandberg Greve oss om fellestrekkene for Aker sin ledelsestenkning og hva som fokuseres på og som er bakteppet når lederutviklingsprogrammer i Aker BP utvikles.

Tusen takk for verdifull innsikt i gode poenger og berikende tenkning om arbeidet som gjøres innenfor lederutvikling i Aker BP.

Siste nettverksmøter fra L&D-nettverket