Takk til Hege Marie Mandt fra Learnify, som snakket om kompetansestrategi og hvordan jobbe strategisk med kompetanseutvikling i virksomheten, med utgangspunkt i hennes egen erfaring fra Telenor og et helt konkret prosjekt fra en IT-virksomhet, som hun har jobbet med det siste året.

Hege ga oss eksempler på følgende guide for utforming av en kompetansestrategi:

– Strategi= helhetlig og langsiktig plan for å oppnå definerte mål

– Kompetansestrategien skal samsvare med virksomhetens strategi, ambisjon og mål

– En bedrifts kompetansestrategi bør være operativ og illustrere en handlingsplan/veikart med konkretiserte mål, delmål og milepæler som skal oppnås gjennom eks. definerte prosjekter og leveranser

– Hvert prosjekt/leveranse bør spesifiseres med innhold, ressurser, tidsfrister og hvem som er ansvarlig

Vi ble presentert for to ulike caser, ett der ingen ting var gjort fra før med tanke på en kompetansestrategi, og ett der det var gjort et godt stykke arbeid og som var forankret i ledelsen – en viktig suksessfaktor. To ganske ulike utgangspunkter for arbeidet med en kompetansestrategi.

Spennende å høre om et Fagmentorbasert 70:20:10 læringsprogram og en fagmentorrolle
(for sitt kompetanseområde).

Felles refleksjon/diskusjon i plenum:

– Jobber du med kompetansestrategi i dag, og i såfall hvordan?

– Hva har fungert godt hos dere, som du tenker det er verdt å dele med andre?

– Hva synes du er mest utfordrende i dette arbeidet?

– Hvis du ikke jobber med dette i dag, hva vil være utfordringen med å starte på dette arbeidet?

Takk for et fint møte!

Siste nettverksmøter fra L&D-nettverket