Tema på månedens møte var lederutvikling med Anne Lise Heide.

Under møtet ble det blant annet presentert ulike lederutviklingsprogrammer og forskjellige problemstillinger i forhold til lederutvikling. Det var også en fin gjennomgang av forskjellen på lederutvikling og ledelsesutvikling.

I tillegg var det spennende på høre om kartleggingsverktøy og behovsanalyse og hva som skal til for å få utviklingstiltakene til å gi den ønskede effekten.

Det ble også inkludert gode tips om innhold i programmer; Tradisjonelt lederutviklingsprogram (vekt på blant annet kjernekvadranten og psykologisk trygghet), lederutviklingsprogram med løpende ledergruppeinvolvering (vekt på blant annet endringsledelse og endringskompetanse), praksisnært lederutviklingsprogram med digitale læringsmoduler (som innebar utvikling av en Podcast om utviklingsreisen – 4 episoder av 30 min – mye læring i det!).

Gruppediskusjoner er alltid nyttig, og som vanlig var det mye god erfaringsdeling om hvordan lederutvikling gjøres i de ulike virksomhetene.

Viktige momenter er å forstå lederrollen, hvordan ledere skaper rom til å lede, dilemmatrening og å se på effekter av de ulike utviklingstiltakene. Å motivere ledere er nøkkelen til god utvikling!

Tips til litteratur:
– Susanne Gjerde, Ledere og ledelse-utvikling (Refleksjon for problemløsning og innsikt og nytenking
– Jan Ketil Arnulf, Hva er ledelse
– Mary L. Road and John W. Newstrom, Transfer og Training

Takk for et flott møte!

Siste nettverksmøter fra L&D-nettverket