Tusen takk til Chantal Gagnon Berntzen for inspirerende presentasjon av Ledelsesløftet i Vy Tog på L&D-nettverksmøte i dag. Gjengir med tillatelse tre verdifulle tips fra dagens presentasjon:

1) Bygg på det som allerede finnes.
Når Vy hadde definert kompetansebehovet for en rekke av sine førstelinjeledere, ble det fort klart at utviklingsjobben for det nye lederprogrammet kunne bli fryktelig omfattende. Det var begrenset tid og ressurser til å sette i gang et så stort utviklingsprosjekt, og man ønsket å komme fort i gang med selve opplæringen. Løsningen? Bygg på det som allerede finnes og start i det små.

De fleste virksomheter har en rekke presentasjoner, styringsdokumenter, rutiner og materiell som er utviklet, men det er ikke alltid satt i system, og det kan være vanskelig for lederne å finne frem. Ikke la manglende ressurser stoppe deg. Start i det små. Skaff deg en oversikt, og del det som er utviklet av andre. Du kan løfte nivået og lage profesjonelt kursmateriell og nye digitale kurs senere. Det handler om å komme i gang, og det er helt OK å la veien bli til mens du går.

2) Tenk «blended learning» for best læringseffekt og smidig gjennomføring. Når vi mikser ulike læringsformer som digitale kurs, fysiske kurs, on-the-job training, coaching, buddyordninger og oppfølging fra nærmeste leder, får vi langt bedre effekt enn om all læring blir lagt til «klasserommet». Denne type mix gjør det også enklere og smidigere å få gjennomført programmene i en verden der alle har knapp tid, og vi skal balansere nødvendige utviklingstiltak og en hektisk lederhverdag. Gi lederne en mulighet til å lykkes gjennom å tilby fleksible læringsmuligheter.

3) Planlegg for en systematisk evaluering
Strukturerte evalueringer er lederutviklerens beste venn for å videreutvikle produkter og tjenester, men en riktig gjennomført evaluering hjelper deg selvsagt også til å vurdere om du har nådd definerte læringsmål. Det beste tipset for en god evaluering av lederutvikling, er at du gjennomfører målingene over noe tid, gjerne en måling av opplevelsen umiddelbart etter kurs, og deretter måling av atferd 6-12 måneder etter gjennomførte læringstiltak. I dagens presentasjon fikk vi se hvordan systematisk evaluering ikke bare gir et ideelt grunnlag
for kontinuerlig forbedring av programmene, men også hvordan selve evalueringsmetodikken kan forsterke deltakernes utbytte fra programmet.

Siste nettverksmøter fra L&D-nettverket