Mange virksomheter forsøker å implementere 70:20:10-modellen som et rammeverk for kompetanseutvikling i organisasjonen, og den største utfordringen er som regel å få grep om 70%’en.

Hvordan får vi «on-the-job-training» til å fungere i praksis, og ikke minst hvordan skaper vi en growth-mindset kultur med rom for å læring, utvikling og feiling(!) arbeidshverdagen?

Dette var tema på månedens møte i Learning & Development-nettverket, der Hege Marie PoulakiMandt presenterte en oppsummering av den eneste akademiske studien som er gjort på effekten av 70:20:10 modellen, før deltakerne delte sine strategier på hvordan få 70:20:10 til å fungere godt i praksis. Hvis du liker å lese litt heftige akademiske forskningsrapporter, så finner du link til studien «An evaluation of the 70:20:10 framework for workplace learning» her: https://lnkd.in/dXAWN652.

I store trekk bekrefter den det som de fleste av oss allerede vet, at den beste læringen skjer når vi også får praktisere det vi har lært, og at den optimale organisasjonslæringen skjer når vi kan kombinere teori, erfaringsdeling, refleksjon og praksis på en smart måte. Nøkkelen til å få 70% til å fungere i praksis handler om å få lederne ombord, og la kompetanseutvikling være tett integrert med virksomhetens strategi.

PS. Hvis du ikke kjenner 70:20:10 modellen og er litt nysgjerrig, så ta gjerne en titt på denne korte videoen fra Charles Jennings: https://lnkd.in/ePS3VyS

Tusen takk til Hege for verdifull deling og til alle deltakerne for verdifulle diskusjoner med en rekke praktiske tips til hverdagen.

Siste nettverksmøter fra L&D-nettverket