Bygge tillit i organisasjoner – hva handler det egentlig om?

Onsdag 20. april var det tillit som sto på agendaen da Katrine Bekkevold presenterte for HR-nettverket. Vi vet fra forskning at tillit er en avgjørende faktor for trivsel, engasjement og gode arbeidsprestasjoner, men hvordan bygger man tillit? Det er alltid så herlig å få høre de praktiske eksemplene, hva andre har erfart på sin arbeidsplass, og Katrine tok oss igjennom sin historie med praktiske eksempler fra en HR-direktør sin hverdag.

Tre eksempler
1) Vi må aldri undervurdere betydningen av å være ute og møte menneskene i organisasjonen. Hvis du ønsker å være tett på som HR-leder og forstå virksomheten, må du sette av tid til å møte folkene og bli kjent med deres hverdag. Dette bygger tillit, fordi medarbeiderne forstår at HR virkelig bryr seg og er interessert i hva som rører seg i kjernevirksomheten.

2) Åpenhet er et viktig stikkord for tillit, og for å få til åpenhet må organisasjonen ha fokus på kommunikasjon. Det handler om alt fra hvordan bruke intranet på en smart måte, til gode rutiner for deling og informasjonsflyt. Disse tingene skjer ikke av seg selv, og skal du lykkes med internkommunikasjon, er det smart å utarbeide en konkret kommunikasjons- og kanalstrategi for din virksomhet. Bestem dere for hva som skal deles på intranet, allmøter, avdelingsmøter, osv., og være tydelig på hvem som har ansvaret.

3) Tillit avler tillit – det er et gjensidighetsprinsipp her, og det hele starter med å ha tro på folka
dine! Folk merker om du har tillit til dem, og det å vise tillit til medarbeiderne er et godt utgangspunkt.

Det kunne vært sagt så mye mer, som betydningen av å tørre å feile, hvordan vi spiller andre
gode, eller betydningen av teamwork, men det får bli en annen gang. For deg som er interessert i å jobbe med tillitsbasert kultur i din virksomhet, må jeg også få lov til
å tipse om den helt nye boken til Johan Velten og Runar Heggen om Tillitsbasert leder- og
medarbeiderskap.

Tusen takk til Katrine Bekkevold for inspirerende presentasjon på et viktig tema!

Siste nettverksmøter fra HR-nettverket

Coaching

Quiet Quitting

Mangfold og inkludering

Digital læring handler ikke om å flytte fysiske klasseromskurs til digital plattform. Det er så utrolig mye mer enn det.

#HR tar pulsen

En klassisk fallgruve i digitaliseringsprosesser er at vi undervurderer behovet for systematisk arbeid med endringsledelse.

Tema for høstens nettverksmøter

Onsdag 20. april var det tillit som sto på agendaen da Katrine Bekkevold presenterte for HR-nettverket.