Tag Archive for: ny som leder

Lederonboarding – Anno 2003

Da jeg tok fatt på min første lederjobb i 2003 var det ingen som snakket om lederonboarding.