Når det blir litt for mye av deg…

Når vi jobber med personlig utvikling i ulike typer lederutviklingsprogram er bevissthet rundt egne styrker og svakheter ofte en del av utviklingsreisen. Vi snakker om verdien av å ha god selvinnsikt, og ikke minst vite hvordan du som leder påvirker andre mennesker rundt deg. I den forbindelse er det fascinerende hvor ofte vi kommer inn på svakheter eller forbedringsområder som er et utslag av en styrke som vi bruker litt for mye, et såkalt talentoverslag.

Eksempler på dette er den ansvarsbevisste og samvittighetsfulle medarbeideren som ikke evner å bremse opp, slik at vedkommende blir utbrent. Eller den snille og hjelpsomme kollegaen som tar på seg altfor mye, fordi vedkommende ikke klarer å si nei. Eller den nøyaktige som blir perfeksjonist, den velorganiserte som blir for lite fleksibel, osv.

Det er disse overgangene vi kaller talentoverslag. Når det som egentlig er en av dine styrker blir så mye eller så kraftfullt at det blir et problem. Disse talentoverslagene opptrer gjerne når vi blir stresset eller føler oss ukomfortabel i en situasjon, eksempelvis hvis du har en ny rolle og kommer opp i en situasjon som du ikke mestrer, eller når hverdagen blir for travel, og du føler at du ikke strekker til.

Hvis du er leder eller har en jobb der du kommuniserer mye med andre mennesker, vil det være fordelaktig å være oppmerksom på fenomenet, og kjenne godt til både personlige styrker og svakheter. Det lønner seg å vite om sine egne talentoverslag.

Er du bevisst på når dette skjer i ditt liv? Og hvordan merker du egentlig om det blir litt for mye av deg? Det å ha kunnskap om disse sammenhengene kan være et godt utgangspunkt.


Kjernekvadranten

For en tid tilbake oppdaget jeg at det finnes en litt mer avansert modell som forklarer dette med talentoverslag, og i tillegg tar inn to ekstra dimensjoner i modellen; utfordringer og allergier.

Kjernekvadrantmodellen ble utviklet av Daniel Ofman på 1990-tallet og gir brukerne et rammeverk for å forstå sammenhengene mellom den enkeltes kjernekvaliteter (styrker, talenter) og de tilhørende fallgruver, allergier og utfordringer.

Ved å ta utgangspunkt i styrkene (det som fungerer godt), og vise hvordan en svakhet (fallgruven) nesten alltid handler om overforbruk av den bakenforliggende styrken (kjernekvaliteten), blir det enklere å anerkjenne seg selv, godta kritikk og bli motivert til å utvikle noen nye styrker (utfordring), uten å tenke på at risikoen er så stor (allergi).

Og plutselig ble det en modell som kan hjelpe oss til å forstå noe mer om kommunikasjon og samhandling mellom mennesker, i tillegg til å være en modell som hjelper oss til bedre selvforståelse.

Kjernekvadranten i praksis
La meg gi noen eksempler fra mitt liv for å forklare modellen nærmere.

For min del er drivkraft eller gjennomføringsevne en av mine absolutte styrker, men i stressende situasjoner slår utålmodigheten ut i full blomst, og jeg kan nok bli ganske «pushy». Dette er et av mine talentoverslag. Min utfordring i denne sammenheng, og en egenskap som jeg jobber med å utvikle hos meg selv, er tålmodighet. Og hvis vi går til det fjerde hjørnet i kvadranten, kan jeg nok være noe allergisk mot passivitet eller manglende handlekraft, særlig hos andre ledere.

Et annet eksempel fra min verden er kjernekvaliteten ærlighet. Det er min styrke og en sterk verdi for meg, men igjen, når det blir for mye ærlighet kan det være at man blir litt for rett frem og sier noe som er sårende for andre, eller blir opplevd som en som er litt for direkte. Det er ikke alltid man bør si ting som de er eller si akkurat hva man mener om en sak. Jeg kan med hell jobbe med å bli mer politisk korrekt i min kommunikasjon, noe som er min utfordring, mens min absolutte allergi i denne sammenhengen er hykleri. Jeg sliter med å forholde meg til mennesker som sier en ting og gjør noe helt annet, og jeg er allergisk mot løgn.

Hva er neste steg?
For meg var det fascinerende å oppdage hvor godt modellen stemte og hvordan den hjelper meg til å forstå noen av mine allergier bedre. Test gjerne noen av dine kjernekvaliteter og sjekk om du får den samme aha-opplevelsen. Modellen egner seg godt til innsiktsfulle refleksjonsøvelser for deg som er interessert i personlig utvikling.

Men det å se sammenhengene er jo likevel bare starten på utviklingsreisen. Som Daniel Ofman sier: ´The Core Quadrant takes 10 minutes to learn, but a lifetime to explore»

Så hva er neste steg? Har du lyst til å få enda bedre innsikt i modellen, kom gjerne på gratis gjestewebinar med Norges fremste ekspert på Kjernekvadranten, Laila Stange. Se dato og påmeldingsinformasjon i vår kurskalender. Og skulle du ha lyst til å fordype deg enda mer i faget, sjekk ut spennende kurs og aktuelt informasjonsmateriell på kjernekvadranten.no.

Kanskje sees vi på sertifiseringskurs til høsten? Eller på webinar hos Leonda om ikke så lenge? I mellomtiden, kos deg med spennende kjernekvadrant-refleksjonsøvelser og utforsk dine personlige styrker, talentoverslag, utfordringer og allergier.