LEDERTRENING FOR FØRSTEGANGSLEDERE

Ønsker du å løfte lederopplæringen i din virksomhet? Er du opptatt av å gi nye ledere en god start på sin lederkarriere?

I juni og august inviterer vi til gratis webinar og workshop på temaet lederopplæring. Jeg vil også lage en ny-som-leder-guide for deg som trenger en god sjekkliste når du skal planlegge lederopplæring i din virksomhet.

Hvis du er interessert i materiell på temaet opplæring av førstegangsledere og vil ha personlig invitasjon til fysiske og digitale arrangementer på temaet, kan du fylle inn din e-post adresse til høyre på denne siden.