De nye digitale relasjonene

Etter snart to måneder på hjemmekontor begynner vel de fleste av oss å savne kolleger og det sosiale fellesskapet på jobben. Det er flott med digitale møteplasser, men det er enda bedre å se hverandre på ordentlig. Når vi tar en hjemmekontordag innimellom, er det en herlig mulighet for arbeidsro og noen timer med særdeles høy effektivitet uten forstyrrelser. Men når hjemmekontor blir normalen, kjennes det ut som det er noe viktig som mangler.

Alenetid er suverent for fokus, konsentrasjon og oppgaver som krever de lange tankene, men selv de mest introverte av oss merker vel at det er godt å møte andre mennesker i hverdagen, i alle fall av og til. Som grunder i en onlinebedrift burde det kanskje ikke være så rart å jobbe hjemmefra, men selv jeg begynner å kjenne rastløsheten på kroppen.

Hva er det egentlig med nettverk og sosiale relasjoner? Hvorfor er det så viktig for oss? Lykkeforskningen har konkludert med at gode sosiale relasjoner ikke bare påvirker hverdagslykken, men også vår generelle helsetilstand og levealder. En av de mest berømte studiene på livslykke ble startet allerede i 1938, der en gruppe Harvard forskere fulgte 724 menn fra tenåringsalder til sen alderdom, og konkluderte med en sterk og konsistent sammenheng mellom opplevelsen av lykke og det å ha gode sosiale relasjoner i livet.

Fremtidens forskning vil nok gi oss svar på om det er stor forskjell mellom de sosiale relasjonene vi har i det virkelige liv og våre relasjoner på digital plattform. Er det slik at de fysiske relasjonene kan erstattes av digitale møteplasser, og vil vi se annerledes på relasjoner og nettverk når samfunnet gjenåpner igjen etter Covid-19 pandemien? Personlig lar jeg meg stadig overraske over hvor gode og nære relasjoner vi mennesker kan utvikle uten å møtes fysisk.

Den siste tiden før jeg startet som grunder ledet jeg et team på fire personer, med to i Spania og to i Norge. Før jeg ansatte de to spanske kollegene i teamet trodde jeg at det var vesentlig med fysiske møter og hadde forvarslet mye reisevirksomhet ettersom teammedlemmene var lokalisert på hver sin ende av Europa. Sannheten var at teamutvikling og møter på digital plattform fungerte helt utmerket, og reisebehovet ble mye lavere enn forventet.

I desember møtte jeg Erlend som driver en organisasjon med over 100 ansatte på Filippinene. Erlend reiser til Filippinene en gang i året, og resten av året foregår all ledelse av driften og menneskene på Filippinene digitalt. Og det fungerer også helt utmerket. Det handler bare om å tenke litt annerledes, finne gode måte for å være nær og tilstedeværende selv med fysisk distanse, slik som vi alle har fått trent litt på den siste tiden.

Som grunder midt i Covid-19 pandemien har jeg mer enn en gang erfart hvor enkelt det er å bygge gode relasjoner på digital plattform. Min unike og svært talentfulle webdesigner bor i Bergen, og vi har aldri møtt hverandre. Vi kommuniserer på telefon og mail, samarbeidet fungerer helt utmerket, og det er aldri noe problem at vi bor i hver vår by.

Fem dager etter at Norge ble stengt ned i mars ble jeg kjent med Cathrine. Dyktige og driftige Cathrine, som er kursholder, coach og en suveren sparringspartner. Vi har aldri møtt hverandre i det virkelige liv, men det er ingenting i våre samtaler som tilsier at vi ikke har kjent hverandre halve livet. Om få uker skal jeg ha webinar sammen med Thomas fra Society Lab. Thomas, som jeg heller ikke har møtt noen gang, men som jeg kjenner godt gjennom onlinekurs, mail og telefon. Det er nesten litt fascinerende hvor lett det er å utvikle relasjoner digitalt, hvordan man kan bli kjent og bygge tillit uten det fysiske møtet.

Plutselig er kaffesamtalene mine flyttet over på Teams, og jeg kjenner at det er litt lettere å møtes, bare fordi ingen av oss må reise noe sted. Jeg får tid til møter og nettverksarbeid som jeg ellers aldri ville hatt mulighet til å prioritere.

Da er det kanskje heller ikke så rart at onlinekurs og læring på digital plattform virker. For noen år siden lanserte Leadership Weekly sine første «online-only» lederutviklingsprogrammer, og det måtte en forskningsrapport til før kundene stolte på at dette virkelig kunne fungere like bra som det fysiske klasserommet. Snart er digital læring den nye normalen, og vi kommer til å le når vi tenker tilbake på den gang vi brukte like mye tid på å reise og forflytte oss til og fra kurslokalene, som på den faktiske læringen.

Jeg har valgt den digitale møteplassen for de fleste av mine kurs i Leonda, og jeg gleder meg til å bli kjent med mine kursdeltakere online. Jeg ser også frem til å kunne tilby miljøvennlige og kostnadseffektive læringsreiser, helt uten reisetid, der betydningen av de gode og verdifulle relasjonene fortsatt er intakt.