Arbeidsglede på hjemmekontoret

Før korona var det lett. Arbeidsglede på hjemmekontor var lik arbeidsro og spart reisetid. Det var den dagen i uken der jeg fikk gjort alt det som jeg ikke rakk på kontoret. Alle andre dager var fylt med møter og kurs, små og store avbrytelser, og ad-hoc oppgaver som kom i veien for det som jeg egentlig skulle gjøre.

Så hjemmekontoret var virkelig en pustepause. Joda, vi hadde både Skype, Teams og digitale møter før korona, men jeg praktiserte møtefri på hjemmekontordager, fordi hensikten var fokustid.


Så kom korona og hjemmekontor ble den nye normalen
I starten var det helt nydelig. Rolige dager der jeg fikk gjort mye mer enn planlagt, fordi møter, reiser, kurs og alt som egentlig sto på agendaen ble kansellert. Tenåringsdatteren elsket hjemmeskole, og siden hun hadde den eneste hobbyen som ikke ble avlyst i korona-tid (hest), var det heller ikke noe rastløshet å spore på hjemmebane.

De første ukene nøt vi roen i den nye annerledeshverdagen, men så ble det gradvis mindre tilfredsstillende å leve i sin egen lille boble. Noe manglet. Jeg savnet det sosiale fellesskapet, variasjonen, unike opplevelser og gode øyeblikk med liv og latter i arbeidsmiljøet.

De nye møtene var effektive, men møteplassen hadde mistet noe av den impulsive magien når dialogen ble styrt av en møteleder, og alle måtte mute og unmute mikrofoner etter tur for å kommunisere. Det ble ingen småprat ved kaffemaskinen før møtet, og ingen engasjerte og skapende diskusjoner på gangen etterpå.

Den nye møtestrukturen fungerte utmerket for stramme agendaer og styrte to-do-lister, men var lite egnet for kreative prosesser og dynamisk samhandling. Og jeg savnet menneskene. Det var plutselig ikke så stas med arbeidsro lengre.


Hva sier forskningen om hjemmekontor
I følge en studie som Karoline Kopperud, Dominique Kost og Robert Buch henviser til i Dagens Næringsliv den 5. oktober, vil jobbtilfredsheten øke som følge av hjemmekontor, men kun opp mot 15 timer pr uke. Mangel på sosial tilhørighet og samspill kan ha en negativ effekt på motivasjon, arbeidsglede og produktivitet. Det er altså ikke slik at jo mere hjemmekontor, desto bedre jobbtilfredshet.

Mange bedrifter rapporter om høyere effektivitet denne korona-våren, og er overrasket over hvor godt det har fungert, men hva skjer egentlig på lang sikt? En studie fra Tanja van der Lippe og Zoltan Lippeny i 2019 viste at når 50% av kollegene jobbet hjemmefra mer en enn en dag i uken, så sank medarbeidernes generelle prestasjoner med 38%, sammenlignet med en situasjon der ingen jobbet hjemmefra.

Og når det gjelder arbeidspress og balanse i hverdagen, viser det seg at den forventede effekten på «work-life balance» ikke gjelder for de som i utgangspunktet sliter med å balansere jobb og fritid. Hjemmekontor er altså ingen god løsning for de som allerede har en tendens til å bli litt oppslukt i jobben (se forskningsreferanser under artikkelen)

Hvordan ble hverdagen
Og tendensen til å bli oppslukt i jobben kan vel mange av oss kjenne igjen fra den siste tiden. Det ble vanskeligere å skille jobb fra fritid, frokosten ble gjerne inntatt foran PC’en, og etter hvert fulgte lunchen og middagen etter, slik at arbeidsdagen ble strukket ut i alle retninger.

Det var nok særlig de av oss som ikke har barn eller andre forpliktelser på hjemmebane som merket at jobben fikk mer og mer plass, fordi andre sosiale arenaer og naturlige møteplasser forsvant med korona-restriksjoner. Treningsstudioet stengte, yogaen ble flyttet til Zoom og selv fredagspilsen var nå på Teams.

Og 7-8 timer på Teams hver dag trigget en ny opplevelse, følelsen av å være digitalt utmattet. Arbeidsdagene ble litt mindre energigivende når de naturlige avbrekkene forsvant. Og hvor ble det egentlig av latteren?


Arbeidsglede på hjemmekontoret
Så hva er egentlig arbeidsglede på hjemmekontoret i disse korona-tider? Hvordan tar vi vare på oss selv når det sosiale fellesskapet på jobben forsvinner?

Akkurat det har jeg fundert litt på. Jeg vet at jeg bør ta pauser. Man blir mer effektiv når man velger pause fra skjermen for å gjøre noe helt annet. Det kan være en tur ut i frisk luft, 10 minutter med kaffe og dagens avis, eller bare det å sørge for å spise lunch et annet sted enn kontorpulten. Det viktigste er å få et avbrekk fra skjermen.

Det kan handle om å lage et hyggelig arbeidsmiljø. Tenn stearinlys, brygg en god kanne med te, eller kjøp nymalte kaffebønner fra kaffebrenneriet for en luksus kaffeopplevelse på hjemmebane. Kjøp noen nye grønnplanter for en grønnere hverdag. Eller finn på noe helt annet, noe som er viktig for deg.

Jeg har valgt lunchtur som min luksus hjemmekontoropplevelse. Det er nok ikke helt tilfeldig, for rundt 11:30 begynner Cocker Spaniel valpen å mase, men det å bli inspirert til å velge dagslys og frisk luft til lunch hver dag, har vært rene magien for trivsel på hjemmekontoret.

Men den største oppturen har likevel vært å gi rom for de gode, digitale møteplassene. Det å innse at ikke alle Teamsmøter må være supereffektive, at det skal være rom for skravling, liv og latter, og at vi trenger uformelle sosiale møteplasser, også på hjemmekontoret.

Så når jeg sitter på hjemmekontoret mitt en fredag og kjenner at dette har vært en herlig arbeidsuke, så handler det nettopp om de gode samtalene. Møtepunkter med flotte  mennesker der det var rom for noe mer enn det å være effektive og høyt-produserende kolleger og samarbeidspartnere. Gode samtaler med rom for spontanitet, liv og latter, selv om vi ikke møtes på ordentlig.

Vi trenger digitale aktiviteter som styrker de sosiale båndene i organisasjonen, som styrker opplevelsen av tilhørighet og som gir rom for kreativitet og samhandling, og alt det som vi ikke får til på de formelle digitale møtene. Så et høyt og tydelig JA til mer latter på Teams, bare fordi vi trenger det i hverdagen, og fordi det kanskje er den raskeste veien til mer arbeidsglede på hjemmekontoret.