Læringstrappen

Læringstrappen

Jeg elsker strukturer og modeller som hjelper meg å forstå verden bedre. Eller enda bedre, strukturer og modeller som…

Når det blir litt for mye av deg…

Når vi jobber med personlig utvikling i ulike typer lederutviklingsprogram er bevissthet rundt egne styrker og svakheter…